CHP Bursa Milletvekili Pala: Yurttaşın sağlık hizmetlerine erişmesinin önündeki bütün engeller kaldırılmalı!

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, “Yurttaşın sağlık hizmetlerine erişmesinin önündeki bütün engeller kaldırılmalı” dedi. Pala “sağlıkta eşitliği hedefleyen politikaların temel yaklaşımı olarak sağlık hizmetinin ücretsiz sunulması, hizmetten yararlanma sırasında herhangi bir adla ödeme alınmaması gerektiğini” savundu.

Genel Sağlık Sigortası’nın sağlık sisteminin finansmanı için uygun bir yöntem olmadığının, 23 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Pala, sistemin değişmesi gerektiğini söyledi.

Bilindiği gibi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan yurttaşların, devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar (bir kez daha) uzatıldı. Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanmak için ‘prim borcu olmamak’ koşulu, sayılarının 10 milyonu geçtiği tahmin edilen yurttaşın sağlık hizmetlerine erişimini engellemekte olduğunu vurgulayan Pala, “Kronik hastalıkları olan ve sürekli ilaç kullanan bir emeklinin, yalnızca ilaç için bile açlık sınırının altındaki emekli maaşıyla katkı/katılım payları ve ilaç fark ücretlerinin altından kalkması mümkün değildir” dedi.

Kamucu, eşit, ücretsiz ve bir sağlık sistemi

Pala, “Sağlık hizmetleri sağlıkta eşitliği hedefleyen politikaların temel yaklaşımı olarak hiçbir koşula bağlı olmadan ücretsiz sunulmalıdır. Mevcut haliyle GSS, sağlık hizmetlerinin finansmanı açısından sorunludur. Öncelikle GSS mevzuatının değişmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı her yıl, prim borçları ile ilgili maddeyi askıya alarak, bu durumu vatandaşlara bir lütuf gibi sunuyor. Oysa Genel Sağlık Sigortası mevzuatını hazırlayan AKP iktidarının da kendisi, istese değiştirebileceği bir düzenlemeyi, prim borçlularını kendi iktidarına bağımlı hale getirebilmek için özellikle değiştirmiyor. Yurttaşların kamucu, eşit, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık sistemi hakkı var” diye konuştu.

Genel Sağlık Sigortasını oluşturan finansman gelirlerinden biri olan katılım payının kaldırılması hakkında TBMM’ye bir kanun teklifi ve temel teminat paketinini içeriğinin geliştirilmesi amacıyla ÇSGB’ye bir soru önergesi verdiğini anımsatan CHP’li Pala:

“Sağlık en temel insan haklarından biridir ve tarafı olduğumuz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile herkes için güvence altına alınmıştır. Anayasanın 56. Maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlık hakkına sahip olduğu açıktır. Sağlık hakkı, sosyal ve ekonomik haklarımızdan bir tanesidir ve Anayasada geçen biçimiyle devlete belli yükümlülükler öngörülür. Devlet bu ödevleri altına imza attığı ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesinin de gereği olarak yerine getirmek, herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak durumundadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti, her yıl yineleyen bir biçimde GSS’deki bazı maddeleri askıya alma düzenlemesi yapmak yerine, mevcut kanunu sağlık hakkı izdüşümüyle düzenlemelidir.”

 

 

 

 

           

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x