YESAD-2 ile 200 kişinin istihdamı sağlanacak

Projede sürdürülebilir istihdam boyutunda toplam 200 kişinin istihdamlarının sağlanması hedefleniyor.

Sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi amaçlanıyor

GİZ Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı Özel Sektör Geliştirme Danışmanı İpek Benek, Yeşil Sanayiye Doğru Toplumların İstihdamla Kaynaştırılması (YESAD-1) projesini ADASO işbirliğinde pilot proje olarak başlattıklarını anımsatarak, programın ana amacının Türk vatandaşları ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler için ekonomik fırsatların ve sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesini desteklemek olduğunu bildirdi.

Yeşil dönüşüm üzerine çalışıyoruz

ADASO Genel Sekreteri Bora Kocaman ise, ilkinde büyük başarı elde edilen projenin ikinci ayağına başlamanın bölge sanayisi için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Projenin toplam 5 ayaktan oluştuğunu anlatan Kocaman, şöyle devam etti: “YESAD-2 Projemizde, firmalarımız için Sürdürülebilir İstihdam Sağlamak, Mesleki Yeşil Becerilerini Arttırmak, Sürdürülebilirliklerini Artırmak, Karbon ve Su Ayak İzini Azaltmak, Sürdürülebilirlik Merkezi Kurmak gibi amaçlarımız var. Sanayinin yeşil dönüşümü üzerine çalışıyoruz. İklim krizinin yol açtığı kırılganlıklara karşı sanayinin dayanıklılığını güçlendirmenin ileriye yönelik istihdam imkânlarının korunması ve yaratılması için anahtar olduğuna inanıyoruz.

Yeşil dönüşümün bir parçası olarak düşük karbonlu ve kaynakları verimli kullanan üretim modellerinin benimsenmesi ile yalnızca sanayinin ve ekonomik sürdürülebilirliğin değil kapsamlı bir kalkınma anlayışı doğrultusunda eşzamanlı olarak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikler de gözetiliyor.”

YESAD-2 Projesi nedir?

YESAD-2 Projesi, ‘Sürdürülebilir İstihdam Sağlamak, Mesleki Yeşil Becerilerini Arttırmak, Sürdürülebilirliklerini Artırmak, Karbon ve Su Ayak İzini Azaltmak, Sürdürülebilirlik Merkezi Kurmak’ şeklinde temel 5 amaçtan oluşuyor. Projede Sürdürülebilir İstihdam boyutunda toplamda 200 kişinin istihdamının sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca 100 kişiye mesleki eğitim verilmesi, mesleki eğitim sonrası eğitimi almış 100 kişiye Mesleki Yeterlilik belgesi aldırılması ve 200 kişiye yeşil beceriler eğitimi verilmesi planlanıyor. Projede Yeşil Mutabakat, Karbon Yönetimi, Enerji Verimliliği, Döngüsel Ekonomi, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, SDG Hedefleri, Sürdürülebilirlik Raporlaması, Devlet Destekleri ve Yeşil Finansmana Erişim, Yalın Yönetim, Dış Ticaret, Dijitalleşme ve İnovasyon konularında toplam 12 adet seminer düzenlenecek.

Proje içerisinde yer alan firmalara yeşil dönüşüm, karbon yönetimi, su ve atık su yönetimi, enerji verimliliği, yalın yönetim, dış ticaret ve devlet destekleri için danışmanlık verilerek, firmaların yeşil yol haritalarının hazırlanmasıyla birlikte 6 ay boyunca bu konuda mentorluk desteği verilmesi planlanıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir